Latest texts in Karnataka Classical Music

Karnataka Sangeetha Darpana, Part I and Part II by Thirumalai Sisters
Gaanakalaabhooshana Dr. T. Sachidevi & Karnataka Kalaashree, Vidhushi T. Sharada
(Retired Professors of Music). First Edition: 2005

CONTENTS PART – 1 THEORY OF MUSIC

Chapters Page No
i. Transliteration of Sanskrit alphabets 1
ii. Pronunciation of transliterated letters 2
iii. Abbreviations 2
1. Greatness of Music 3
2. Technical terms of Karnataka music 5
3. Indian classical music 8
4. Raaga – Classification of ragas and Raagalakshana: Shankaraabharana,
Hamsadhwani, Kalyaani, Mohana, Abhogi, Vasantha, Kaambhoji, Shree, Hindhola,
Bilahari,
Maayaamaalavagowla, Kaamavardhini, Malahari,Shuddhasaavaeri, Kharaharapriya,
Shanmukhapriya,Kaedhaaragowla, Aarabhi. 10
5. Thaala 15
6. Compositional forms 18
7. Vaaggaeyakaaras: Purandharadhaasa, Thyaagaraaja,Mutthuswaami Dheekshithar,
Shyaamashaasthri, Kanakadhaasa, Mutthaiah Bhaagavathar, Basavanna,
Akkamahaadhaevi. 22
8. Musical instruments 31
9. Instructions to teachers and students 32

PART – 2 COMPOSITIONAL FORMS (Practicals)

SVARAAVALI:
Sarale varase – 7 42
Mandhrasthaayi varase – 4 Thaarasthaayi varase – 4 43
Janti varase – 6 44
Dhaatu varase – 4 Alankaaras – 7 46
Pillari Geethas – 4 – Raaga: Malahari 49
Sanchaari geethas – Mohana, Kalyaani, Kaambhoji, Aanandhabhairavi 52
Ghanaraaga geethas – Gowla, Aarabhi, Shree. 54
Lakshana geethas – Hamsadhwani, Kalyaani, Jaganmohini 56
Jathi Svaras – Kalyaani, Hamsadhwani, Kannada, Thohdi,
Kharaharapriya, Dhaevamanohari, Kaambhoji. 59
Thaana Varnas – Hamsadhwani, Abhogi, Shree, Vasantha, Mohana,
Shankaraabharana, Kaambhoji, Kalyaani. 64

MADHYAMAKAALA KRTHIS:

1. Gamganapathae – Hamsadhwani 73 2. Kaalaharana – Shuddhasaavaeri 74
2. Shreeguruguha – Dhaevakriya 75 4. Paramapurusha – Vasantha 76
5. Gurumoorthae – Shankaraabharana 78 6. Garudagamana – Naagasvaraavali 79
7. Paahi raama – Kharaharapriya 80 8. Paarthasaarathi – Madhyamaavathi 81
9. Raamanaama – Madhyamaavathi 83 10. Shankari – Kaamavardhini 84
11. Shree Vidhyaa – Maayaamaalavagowla 86 12. Vaadaera – Panthuvaraali 87
13. Santhaana – Kamaach 89 14. Dhaevakithanaya – Pushpalathika 91
15. Raamaninnu – Mohana 92 16. Sogasujooda – Kannadagowla 94
17. Maamavathu – Hindhola 95 18. Joothaamu – Aarabhi 97
19. Vallinaayaka – Shanmukhapriya 99 20. Himaadhrisuthae – Kalyaani 100
21. Maayaatheetha – Maayaamaalavagowla 102
VILAMBAKAALA KRTHIS:
1. Mohanamthava – Mohana 104 2. Saarasasuvadhana – Kalyaani 105
3. Naeramencha – Shankaraabharana 107 4. Oh Jagannatha – Kaedhaaragowla 108
5. Kaamaakshi – Bilahari 109 6. Vaeregathi – Vasantha 111
KEERTHANAS OF HARIDHAASAS
1. Dhaasana – Naadhanaamakriya 113 2. Kandenaa – Shankaraabharana 114
3. Naarasimha – Aanandhabhairavi 115 4. Shivashiva – Aarabhi 117
VACHANAS
1. Alisankulavae – Bilahari 118 3. Maadimaadi – Hamsadhwani 119
2. Lohkadha – Shuddhasaavaeri 120

QUESTIONS 121

REVISED SYLLABUS 125

GLOSSARY 127

Contact: mgchandrakanth@yahoo.com

Author: cabecadovelho

Share